382/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1996

Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

lisännyt maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/95) 14 §:ään, sellaisena kuin se on 19 päivänä lokakuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1184/95), uuden 3 momentin seuraavasti:

14 §
Sopimuksesta luopuminen ja sopimuksen purkaminen

Jos viljelijän kanssa on tehty 17 §:ssä tarkoitettu sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä tai sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta ja jos viljelijä luopuu vähintään neljä vuotta voimassa olleesta kyseisestä sopimuksesta, maatalouden ympäristötuen erityistukea maksetaan vain sopimuksen voimassaoloa vastaavasti. Jos viljelijä luopuu kyseisestä sopimuksesta, joka on ollut voimassa vähemmän kuin neljä vuotta, jo maksettu maatalouden ympäristötuen erityistuki voidaan periä viljelijältä takaisin. Takaisin perittävälle määrälle laskettavaan korkoon sovelletaan 1 momentissa mainitun lain 7 §:ää.


Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 1996.

Tätä päätöstä sovelletaan vuonna 1996 tai myöhemmin tehtäviin luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä ja luonnonmukaista tuotantoa koskeviin sopimuksiin.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.