361/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 22 päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun päätöksen (1415/93) liitteestä 2 B. numeron 3 ja liitteestä 4 B. numeron 15,

muuttanut liitteen 1 numerot 46 ja 358, ja

lisännyt liitteeseen 1 numerot 414―417 ja liitteeseen 5 A. numeron 10, seuraavasti:

Liite 1

KIELLETYT AINEET

Nro Aine
46 Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti, bariumsulfidi liitteessä 2 mainituin edellytyksin ja liitteessä 3 alaviitteellä 3 merkittyjen väriaineiden bariumlakat, -suolat ja -pigmentit.
358 Furokumariinit (esim. trioksisalaani, 8-metoksipsoraleeni, 5-metoksipsoraleeni) lukuun ottamatta valmistusaineina käytettyjen luontaisten aromiaineiden normaaliin sisältöön kuuluvia.Auringonsuoja- ja rusketustuotteissa furokumariineja tulee olla alle 1 mg
414 4-tert-Butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni (ambrettimyski)
415 Di-isobutyyli-fenoksi-etoksi-etyylidimetyylibentsyyliammoniumkloridi (bentsetoniumkloridi)
416 Ihmissolut, -kudokset tai -tuotteet
417 3,3-Bis(4-hydroksifenyyli)ftalidi (fenoliftaleiini)

Liite 5

A. SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET

Nro Aine Enimmäismäärä Muut rajoitukset Varoitusmerkinnät
10 2-syaani-3,3-difenyyliakryylihappo, 2-etyyliheksyyliesteri (oktokryleeni) 10 % hapoksi laskettuna

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Muu kuin kosmetiikka-asetuksen (189/96) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja saa 30 päivään kesäkuuta 1997 myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajalle valmisteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä.

Komission direktiivi95/34/EY; EYVL N:o L 167, 18.7.1995, s 19

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.