354/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (221/94) liitteenä olevan luettelon I osa seuraavasti:

Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät filosofian maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa

I Humanistiset tutkinnot

HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA
Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien ala x
Filosofian ala x x x
Kirjallisuuden ala x x x x x x x
Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurien ala x x x x
Logopedian ala x x
Pohjoismaisten kielten ala x x x x x x x x
Suomen kielen ja sen sukukielten ala x x x x x x x x
Englantilainen filologia, englanti x x x x x x x x
Etnologia, folkloristiikka, kansanrunoudentutkimus, kansatiede, perinteentutkimus x x x x x
Germaaninen filologia, saksa x x x x x x x x
Musiikkikasvatus, -terapia x
Romaaninen filologia, ranska x x x x
Suomen, Suomen ja Skandinavian, pohjoismainen, yleinen historia x x x x x x x
Uskontohistoria, uskontotiede x x x
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä, slaavilainen filologia x x x x x x
Aate- ja oppihistoria x
Arkeologia x x x
Elokuva- ja televisiotiede x
Espanjalainen filologia x
Estetiikka x
Etnomusikologia x
Fonetiikka x x
Italian kieli ja kulttuuri x
Kirjastotiede ja informatiikka x
Kognitiotiede x
Kulttuuriantropologia x x
Kulttuurihistoria x
Musiikkitiede x x x x
Psykologia x
Soveltava kielitiede x
Taidehistoria x x x x
Taidekasvatus x
Taloushistoria x
Teatteritiede x
Tietokonelingvistiikka x
Viestintä (journalistiikka, puheviestintä, yhteisöviestintä) x
Viestintätieteet (soveltava kielitiede ja informatiikka) x
Yleinen kielitiede x x x

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.