325/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös kuntien välisen rajan määräämisestä ja kuntajaon muuttamisesta Posion ja Pudasjärven kuntien välillä

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 1―2, 3―6, 14 ja 52 §:n, sellaisena kuin 3 ja 4 § ovat 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (980/92) sekä 52 §:n 3 momentti 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (304/92); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 7 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93) ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 5 §:n 9 kohdan; nojalla määrännyt ja päättänyt:

1 §

Posion ja Pudasjärven kuntien välinen raja alkaa lännessä Ranuan kunnan vastaiselta rajalta Ranuan kunnan Simojärven kylän Nikkilän tilan 50:4 ja valtionmaan yhteisestä rajapyykistä 25 ja jatkuu itäkaakkoon valtionmaalla Posion kunnan Mäntyjärven kylän tilan Mäntyjärvi 10:33 Kilsinojan palstan pyykkiin 44, mistä edelleen Mäntyjärven kylän tilojen Mäntyjärvi 10:33, Lahja 10:32, Harju 10:8 ja Metsä-Pakola 10:11 toisaalta ja valtionmaan toisaalta välistä rajaa pyykkien 45, 46, 47 ja 48 kautta pyykkiin 38. Pyykistä 38 raja jatkuu kaakkoon valtionmaalla Livojoen keskelle siihen pisteeseen, joka on Mäntyjärven kylän tilan Kujala 10:38 Killinkosken palstan pyykkien 93 ja 94 kohdalla valtionmaan vesialueen ja Mäntyjärven jakokunnan vesialueen yhteisessä kulmapisteessä. Tästä pisteestä kunnanraja jatkuu Mäntyjärven jakokunnan vesialueen, Kujalan tilan 10:38 ja uudelleen Mäntyjärven jakokunnan vesialueen toisaalta sekä valtionmaan toisaalta välistä rajaa pyykkien 94, 93 ja 92 kautta keskelle Livojokea, josta pitkin Livojokea Mäntyjärven jakokunnan vesialueen ja valtionmaan vesialueen välistä rajaa Koskenkorvan tilan 10:37 pyykkien 90 ja 89 kohdalle edellä sanottujen vesialueiden yhteisessä kulmapisteessä. Tästä pisteestä raja kulkee ensin kaakkoon Livojoen rantaan, mistä itään Livojoen etelärantaa pitkin Mäntyjärven kylän tilan Jalonalus 11:19 rajalle pyykin 51 kohdalla. Tästä pisteestä raja kulkee Jalonaluksen tilan ja valtionmaan välistä rajaa pyykkien 51 ja 50 kautta uudelleen Livojoen etelärantaan ja tästä Livojoen rantaa pitkin koilliseen ennestään käytyyn rajaan saakka pyykin 2 kohdalla.

2 §

Posion kunnasta siirretään Pudasjärven kuntaan Sarajärven kylässä Vesalan tilasta 9:31 Kuohusuon palstasta, jota rajoittavat pyykit 22, 23, 9, 10 ja 4, Posion kunnan alueella oleva osa sekä Siirtolan tilasta 9:111 Kuohusuon palstasta, jota rajoittavat pyykit 4, 10, 9, 24 ja 21, Posion kunnan alueella oleva osa.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.