322/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1996

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/91) 27 a §:n edellä olevan luvun otsikko ja

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä helmikuuta 1996 annetulla asetuksella (94/96) ja 12 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla asetuksella (251/96), uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

16 §
Siirtymäajan tuki

Tukea 1 momentissa tarkoitettuihin investointeihin voidaan myöntää vuonna 1996 enintään 30 prosenttia, vuonna 1997 enintään 27 prosenttia, vuonna 1998 enintään 24 prosenttia ja vuonna 1999 enintään 20 prosenttia hyväksyttyjen kustannusten määrästä.

Mikäli Euroopan yhteisöjen komissio ei hyväksy tässä pykälässä tarkoitettua tukea, se peritään korkoineen takaisin samassa järjestyksessä kuin 56 §:ssä tarkoitetut tuet.

3 a luku

Ohjelmaperusteiset avustukset

27 a §
Tukiperusteet

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.