311/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut maatalouden ympäristötuen perustuesta 10 päivänä toukokuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (768/95) 2 §:n 4 ja 9 momentin, 4 §:n 3 momentin, 5 §:n 3 momentin ja päätöksen liitteen osan A ja C, sekä

lisännyt päätökseen uuden 2 a §:n seuraavasti:

2 §
Lannoitus

Viljelijän on noudatettava ympäristönhoito-ohjelmaan liittyvässä lohkokohtaisessa kirjanpidossa maa- ja metsätalousministeriön ohjeita. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö antaa ohjeet ympäristönhoito-ohjelmaan liittyvästä viljavuustutkimuksesta, lannan ravinneanalyysistä ja kirjallisesta viljelysuunnitelmasta.


Vuonna 1996 viljelijä voi ylittää lannoituksen perustasot ilman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ennalta tekemää hyväksymistä. Ylitys voi olla enintään maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukainen. Viljelijän on vaadittaessa esitettävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai maaseutuelinkeinopiirille kirjallinen selvitys lannoitusmääristä ja perustasosta poikkeamisen perusteista.

2 a §
Lannoitus vuonna 1994

Arvioitaessa maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (263/96) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja lannoitemääriä tarkastellaan sekä väkilannoitteiden että mahdollisten eloperäisten lannoitteiden käyttöä ympäristötuen perustuen ehtojen mukaisesti. Ravinteista tarkastellaan typpeä ja fosforia. Peruslannoitustasojen katsotaan ylittyneen, jos ainakin toisen ravinteen perustuen ehtojen mukainen peruslannoitustaso ylittyy.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen ravinteiden käyttöä tarkastellaan maatilalla viljelyssä vuonna 1994 olleiden peltojen hehtaarikohtaisena keskiarvona. Kesantoaloja ei oteta mukaan tässä tarkoitettuun tarkasteluun. Jos kaikki maatilan pellot ovat olleet kesannoituina vuonna 1994 tai ne ovat olleet vuonna 1994 viljelemättöminä maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89) tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukaisen määräaikaisen sopimuksen tai muun vastaavan sitoumuksen perusteella, perustuki maksetaan 1 momentissa mainitun valtioneuvoston päätöksen (263/96) 9 §:n 2 momentin mukaisena.

Jos perustuen hakija on aloittanut viljelyn vuonna 1995 tai 1996, perustuki maksetaan täysimääräisenä.

4 §
Kasvipeitteisyys

Ympäristötuen perustuki maksetaan peltokasvien tuen mukaiselle muulle kesannolle silloin, kun se on monivuotista viherkesantoa. Tällaista alaa ei saa kyntää syksyllä 1996, ellei viherkesannolle kylvetä syysviljaa. Kyseisen alan on täten oltava kasvipeitteistä talvikaudella 1996―1997.

5 §
Kasvinsuojelu

Maatilan ympäristönhoito-ohjelmassa määritellään torjunta-aineiden käytön tilakohtaiset vähentämistavoitteet. Puutarhaviljelyssä viljelijän on lisäksi pidettävä havaintokirjaa rikkakasvien, tuholaisten ja kasvitautien sekä niiden luontaisten vihollisten esiintymisestä omalla puutarhatilallaan. Kasvinsuojeluruiskutukset tehdään kyseisiin havaintoihin perustuen ja vain todellisen tarpeen mukaan. Marja- ja hedelmätuotannossa sekä taimitarhaviljelyssä voidaan käyttää mekaanista rikkakasvien torjuntaa ja lehtivaikutteisia rikkakasvihävitteitä. Maavaikutteisia rikkakasvihävitteitä voidaan käyttää vain erikoistapauksissa.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 1996.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Osa A LANNAN VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.