297/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös luonnonsuojelualueen muodostamisesta maanomistajalle aiheutuvan menetyksen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut luonnonsuojelualueen muodostamisesta maanomistajalle aiheutuvan menetyksen korvaamisesta 3 päivänä joulukuuta 1981 annetun valtioneuvoston päätöksen (827/81) 4, 6 ja 7 §:n seuraavasti:

4 §

Ympäristöministeriö päättää korvauksen myöntämisestä. Ministeriö voi kuitenkin siirtää päätösvaltansa kokonaan tai joiltain osin alueelliselle ympäristökeskukselle.

6 §

Korvauksen myöntämistä koskevassa päätöksessä on mainittava, mitkä määräykset alueen suojelemiseksi ovat korvauksensaamisen edellytyksenä. Korvauksen maksamisen ehdoksi on asetettava, että suojelualueen perustamista koskevassa alueellisen ympäristökeskuksen päätöksessä annettavatrauhoitusmääräykset eivät sanottavasti poikkea korvauksen myöntämistä koskevassa päätöksessä mainituista rauhoitusmääräyksistä.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.