287/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Laki alkoholilain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/94) 10 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1477/94), seuraavasti:

10 §
Alkoholijuomien maahantuonnin rajoittaminen

Asetuksella voidaan yleisen järjestyksen jaturvallisuuden sekä ihmisten terveyden suojelemiseksi rajoittaa Euroopan talousalueenulkopuolelta saapuvien henkilöiden oikeutta tuoda omaa tarvetta varten alkoholijuomia kestoltaan lyhyiden matkojen osalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

HE 11/96
StVM 4/96
EV 34/96

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.