286/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä

Valtioneuvosto on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 5 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on väliaikaisesti muutettuna 26 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa laissa (281/96), sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettuja hoitokustannuksiltaan merkittäviä ja käyttötarkoitukseltaan vielä vakiintumattomia lääkkeitä, joita ei korvata sairausvakuutuslain nojalla, ovat:

Lääkeaine tai -valmiste

Dornaasi-alfa

Interferoni-beeta

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.