258/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 31 §:n ja Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee lohen (Salmo salar) kalastuksen rajoituksia Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä sekä Simojoessa.

2 §
Merikalastus

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 15 päivän loppuun leveysasteiden 59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä siihen välittömästi liittyvää, pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuetta;

2) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 25 päivän loppuun leveysasteiden 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella; sekä

4) huhtikuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun leveysasteen 65°30'N pohjoispuolella.

Edellä 1 momentista poiketen vuosina 1996 ja 1997 lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella seuraavasti:

1) maaliskuun 1 päivän alusta kesäkuun 20 päivän loppuun leveysasteiden 59°00'N ja 62°30'N välisellä merialueella, lukuunottamatta Suomenlahtea sekä siihen välittömästi liittyvää, pituusasteen 22°30'E itäpuolella olevaa merialuetta;

2) maaliskuun 1 päivän alusta kesäkuun 25 päivän loppuun leveysasteiden 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) maaliskuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun leveysasteiden 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella; sekä

4) maaliskuun 1 päivän alusta heinäkuun 5 päivän loppuun leveysasteen 65°30'N pohjoispuolella.

Pyydysten sellaiset osat, jotka eivät kalasta lohta, saa asettaa mereen enintään kolmekymmentä vuorokautta ennen 1 ja 2 momentissa mainittujen kieltojen päättymistä.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut rajoitukset eivät koske seuraavia merialueita, mikäli pyydyksen mikään osa ei ylitä sanottuja rajoja:

1) Oulujoen edustan se merialue, joka on pituusastetta 24°50'E pitkin sekä pisteiden 65°06'N/24°54'E ja 65°07'N/25°05'E kautta kulkevien suorien rajaama (liitteenä karttapiirrokset 1 ja 2);

2) Iijoen edustan se merialue, joka on pisteiden 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E ja 65°20'N/25°11'E sekä 65°23'N/25°15'E kautta kulkevien suorien rajaama (liitteenä karttapiirros 3); sekä

3) Kemijoen edustan se merialue, joka onTornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan

ja pisteiden 65°41'N/24°31'E ja 65°43'N/ 24°24'E kautta kulkevan suoran rajaama (liitteenä karttapiirros 4).

3 §
Jokisuukalastus

Sen lisäksi mitä 2 §:ssä säädetään, on lohenkalastus kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä heinäkuun 1 päivän alusta 15 päivän loppuun Simojoen edustan sillä merialueella, joka on pisteiden 65°34'N/25°02'E ja 65°36'N/24°50'E sekä 65°38'N/24°42'E kautta kulkevien suorien rajaama (liitteenä karttapiirros 5).

4 §
Jokikalastus

Lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä Simojoessa jokisuusta Portimojärven luusuaan saakka toukokuun 1päivän alusta marraskuun 30 päivän loppuun.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

6 §
Kumottavat asetukset

Tällä asetuksella kumotaan:

1) eräistä lohen kalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa 25 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (231/94); sekä

2) eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä 6 päivänä toukokuuta 1983 annettu asetus (411/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Liite 1 kartta
Liite 2 kartta
Liite 3 kartta
Liite 4 kartta
Liite 5 kartta

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.