252/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään 16 päivänä joulukuuta 1994 annettuun terveydensuojeluasetukseen (1280/94) uusi 34 a § seuraavasti:

34 a §
Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen irtotava- rana kuljetettavien nestemäisten öljyjen ja rasvojen merikuljetukset

Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen irtotavarana kuljetettavien nestemäisten rasvojen tai öljyjen merikuljetus on 34 §:n 2 momentin estämättä sallittu, jos öljy tai rasva kuljetetaan ruostumattomassa terästankissa taikka epoksimuovilla tai sen teknisellä vastineella vuoratussa tankissa ja kuljetusta välittömästi edeltänyt lasti on ollut elintarvike tai elintarvikehygieniasta annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY eräistä määräyksistä, jotka koskevat irtotavarana nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen kuljetusta, annetun komission direktiivin (96/3/EY) liitteessä mainittu hyväksytty edeltävä lasti.

Jos öljy tai rasva kuljetetaan muussa kuin 1 momentissa mainituista materiaaleista valmistetussa tankissa, on tankissa kuljetettujenkolmen edeltävän lastin täytynyt olla elintarvike tai 1 momentissa tarkoitetussa liitteessä mainittu hyväksytty edeltävä lasti.

Jos öljyä tai rasvaa ei jatkojalosteta, on sen merikuljetus sallittu ainoastaan ruostumattomissa terästankeissa tai epoksimuovilla tai sen teknisellä vastineella vuoratuissa tankeissa, ja tankissa kuljetettujen kolmen edeltävän lastin on täytynyt olla elintarvikkeita.

Kuljettavan aluksen päälliköllä tulee olla täsmälliset asiakirjat, joista ilmenee aluksen tankeissa kuljetetut kolme edeltävää lastia sekä lastien välillä suoritetun puhdistuksen tehokkuus. Jos lasti siirretään toiseen alukseen, tulee tämän aluksen päälliköllä olla edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi vastaavat asiakirjat siirtoa edeltäneen aluksen osalta. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä terveydensuojeluviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Komission direktiivi96/3/EY, EYVL N:o L 21, 27.1.1996, s. 42

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.