224/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista 28 päivänä joulukuuta 1995 antamansa päätöksen (1785/95) 7 §:n 1 momentin, 9 §:n 1 momentin, 12 §:n 1 momentin sekä 14 §:n 1 momentin seuraavasti:

7 §
Kasvinviljelyn tuotantotuen määrä

Kasvinviljelyn tuotantotukea (markkaa/kilo) maksetaan tuottajalta markkinointiin satovuodelta 1996/97 ostetuista tuotteista seuraavasti:

sokerijuurikas 0,046
tärkkelysperuna 0,027
mallasohra 0,16
vehnä 0,23
ruis 0,25

9 §
Hehtaarituen määrä

Hehtaaritukea maksetaan (markkaa/hehtaari) vuoden 1996 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta seuraavasti:

ihmisravinnoksi käytettävät herneet 600
muut viljelyskasvit (lukuunottamatta hernettä, tärkkelysperunaa, sokerijuurikasta ja vihanneksia) 190

12 §
Eläinkohtaiset tuet

Eläinkohtaista tukea maksetaan tuottajan hallinnassa olevien eläinten perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee tarkemmin tukeen oikeuttavat eläimet ja päättää laskenta-ajankohdista. Jos eläinten määrä laskenta-ajankohtana on tilapäisesti merkittävästi alentunut, tuki maksetaan vuoden 1995 keskimääräisen eläinluvun mukaan edellyttäen, että tuotanto on jatkuvaa. Munivien kanojen osalta enintään neljän kuukauden munintatauko ei vähennä tukea.


14 §
Teurastuksen yhteydessä maksettavat tuet

Teurastetuista eläimistä maksetaan teurastuksen yhteydessä tukea seuraavasti (markkaa/teurastettu eläin)

tammi-maaliskuu huhti-joulukuu
ULKOSAARISTO
Siat 257 244
Sonnit, 11―14 kk,
hiehot 12 kk ja yli 1 730 1 730
Sonnit väh. 15 kk 2 864 2 864
Sonnit, väh. 15 kk,
liharodut ja risteytykset 3 501 3 501
Lampaat 349 349
MUU MAA
Siat 218 207
Sonnit 11―14 kk,
hiehot 12 kk ja yli 1 024 1 024
Sonnit väh. 15 kk 1 787 1 787
Sonnit, väh. 15 kk,
liharodut ja risteytykset 2 184 2 184
Lampaat 226 226
KOKO MAA
Lehmät 138 138
Broilerit (100 eläintä) 249,40 237
Fasaanit (100 eläintä) 211,65 201
Tarhatut sorsat (100 eläintä) 211,65 201
Viiriäiset (100 eläintä) 34,86 33
Kalkkunat (10 eläintä) 139,44 132
Ankat (10 eläintä) 52,29 50
Hanhet (10 eläintä) 97,11 92


Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänähuhtikuuta 1996.

Päätöksen 12 §:n 1 momenttia sovelletaan vuoden 1996 alusta lukien sekä 14 §:n 1 momenttia huhtikuun 1 päivästä 1996 alkaen tapahtuneisiin teurastuksiin.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.