213/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/95) 64 §:n 2 momentin, nojalla päättänyt:

1 §

Eläketurvakeskukselle siirretään tarkastuksien suorittaminen työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavissa eläkesäätiöissä työntekijäin eläkelaissa tarkoitettujen eläkkeiden ja muiden etuuksien osalta.

Eläketurvakeskuksen on erityisesti valvottava, että vakuutettuja ja eläkkeensaajia koskevat työsuhdetiedot ja muut eläketurvan perusteena olevat tiedot rekisteröidään oikein, eläkepäätökset tehdään lainmukaisesti ja niihin liittyvä maksu- ja ilmoitusliikenne hoidetaan ohjeiden mukaisesti.

Eläketurvakeskuksen on lisäksi huolehdittava muista edellä tarkoitettuihin valvontatehtäviin rinnastettavista tehtävistä.

2 §

Eläkesäätiön on eläketurvakeskuksen määräämässä kohtuullisessa ajassa annettava sille toiminnastaan muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen eläketurvakeskuksen harjoittaman valvonnan suorittamista varten.

3 §

Kun 1 §:ssä tarkoitettu eläkesäätiö tekee sosiaali- ja terveysministeriölle sääntöjen vahvistusta koskevan hakemuksen, ministeriön on hankittava eläketurvakeskuksen lausunto siitä, ovatko säännöt lakisääteisen eläketurvan osalta työntekijäin eläkelain mukaiset.

4 §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle ne esitykset, joihin eläkesäätiöiden valvonnassa ilmenneet seikat antavat aihetta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Helena Tulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.