207/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996

Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1993 omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/93) 3 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

3 §
Korkotukilainat

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä yksityishenkilölle myönnetty omistusasuntolaina, joka on tarkoitettu:


3) asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintaan rakenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta, valtion asuntorahaston lainoituskelpoiseksi hyväksymästä asunto-osakeyhtiötalosta (asunto-osakekorkotukilaina);Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Tämän lain mukaisena lainoituskelpoisena asunto-osakeyhtiötalona pidetään myös taloa, jonka valtion asuntorahasto on hyväksynyt aravalainoituskelpoiseksi aravalain (1189/93) 8 §:n mukaisesti ennen tämän lain voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 8/96
YmVM 1/96
PeVM 5/96
EV 27/96

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.