194/1996

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1996

Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Opetusministeriö on

kumonnut opetusministeriön opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1994 antaman päätöksen (1316/94) 1 §:n 1 momentin 2, 3, 4 ja 12 kohdan, ja

muuttanut 1 §:n 1 momentin 1, 5 ja 8 kohdan seuraavasti:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) opetushallinnon tai ammattikasvatushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu jokaiselta tutkintokerralta 200 markkaa;


5) 1 kohdassa mainitun tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus 100 markkaa;


8) lupa lukiolle oppilasmaksujen perimi-seen 800 markkaa;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Sellaisesta 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleen päätöksen mukaan.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1996

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Riitta Kaivosoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.