169/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 91 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (434/90), väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

91 §

Jos edustaja on valittu edustajaksi Euroopan parlamenttiin, vaalipiirin keskuslautakunta antaa valtakirjan sille, joka valtiopäiväjärjestyksen 8 a §:n mukaan tulee viimeksi mainitun toimen hoitamisen ajaksi edustajan tilalle edustajantointa hoitamaan. Tämä valtakirja kuuluu seuraavasti:

''Sitten kun ... päivänä ...kuuta ... ... vaalipiirissä toimitetuissa kansanedustajain vaaleissa N.N. on valittu olemaan edustajana valtiopäivillä ... päivästä ...kuuta ... alkaen, kunnes seuraavat edustajainvaalit toimitettaisiin, ja kun hänet on ... päivänä ...kuuta ... Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittu toimimaan edustajana Euroopan parlamentissa ja hänen edustajantoimensa hoitaminen tämän johdosta keskeytyy, tulee valtiopäiväjärjestyksen 8 a §:n ja kansanedustajain vaaleista annetun lain 88 §:n mukaan ... asuva N.N. hänen varamiehenään hänen sijaansa edustajantointa hoitamaan siksi ajaksi kun edustaja hoitaa tointaan edustajana Euroopan parlamentissa.

Tämä todistus on edustajan varamiehen valtakirjana:''

Paikka ja aika.


Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1996 ja se on voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 1999 Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa.

Tällä lailla kumotaan lain voimaantulosta lukien kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1188/94).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 219/95
PeVM 1/96
EV 17/96

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.