144/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/92) 27 b §, sellaisena kuin se on 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa asetuksessa (774/94), ja

muutetaan 3 §:n 1 momentin f kohta ja 3 momentin b kohta, 6 §:n 2 momentin a kohta, 27 a §:n otsikko ja johdantokappale, 34 ja 39 § sekä 45 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin f kohta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (133/95), 3 §:n 3 momentin b kohta 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (531/93) sekä 27 a §:n otsikko ja johdantokappale sekä 34 § mainitussa 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa asetuksessa seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:


f) mopon (L1- ja L2-luokka) sekä moottorireen 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä 60 km/h;


3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:


b) mopon (L1- ja L2-luokka) sekä moottorireen 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, 60 km/h;


6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

2. Tieliikennelaissa säädetty moottoripyöräilijän, mopoilijan ja moottorikelkkailijan velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:

a) umpinaisella ohjaamolla varustetun kolmi- tai nelipyöräisen moottoripyörän, mopon tai L5-luokan ajoneuvon kuljettajaa ja matkustajaa;


27 a §
Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon päämitat

Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon suurimmat sallitut päämitat ovat seuraavat:


34 §
Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin

1. Moottoripyörään, mopoon ja L5-luokan ajoneuvoon saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka kokonaismassa ei ylitä valmistajan sallimaa massaa. Kytkentämassa ei kuitenkaan saa ylittää puolta vetävän ajoneuvon kuormittamattomasta massasta. Perävaunun suurin sallittu leveys on 1,25 metriä.

2. Polkupyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä ja kytkentämassa enintään 50 kg.

39 §
Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä ajoneuvoilla

1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu sivuvaunulla (L3-luokka), saa kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään yhtä henkilöä edellyttäen, että häntä varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän (L4-luokka) sivuvaunussa saa olla enintään kaksi henkilöä.

2. Kaksipyöräisellä mopolla (L1-luokka) saa kuljettaa enintään kymmenvuotiasta lasta, jos siinä on lasta varten tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

3. Kolmi- ja nelipyöräisellä mopolla ja L5luokan ajoneuvolla saa kuljettaa henkilöitä enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Kolmipyöräisessä henkilökuljetukseentarkoitetussa mopossa (L2-luokka) ja kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa L5-luokan ajoneuvossa ei henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa saa ylittää 300 kg eikä vastaavassa nelipyöräisessä mopossa ja nelipyöräisessä L5-luokan ajoneuvossa 200 kg.

45 §
Tavarakuljetus

4. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kg tavaraa. Vähintään kolmipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 100 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen tarkoitetulla mopolla (L2-luokka) saa kuljettaa enintään 300 kg ja nelipyöräisellä enintään 200 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen tarkoitetulla L5-luokan ajoneuvolla saa kuljettaa enintään 1 500 kg ja nelipyöräisellä enintään 1 000 kg tavaraa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/61/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, 93/93/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.