139/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kuluttajalle tai suurtaloudelle myytäväksi tarkoitetun makkaran koostumusta ja pakkausmerkintöjä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) makkaralla suoleen tai muuhun päällykseen tai muottiin tehtyä elintarviketta, jonka oleellisena valmistusaineena on liha ja jossa lihan ja elinten yhteismäärä on 4 §:n määräysten mukainen;

2) lihalla nisäkkäiden ja lintujen luurankolihaksistoon kuuluvia ruhonosia, kieltä, sydäntä, päänlihaa, kaulalihaa, luulihaa, pallealihaa, kamaraa, jänteitä, silavaa ja muuta rasvakudosta, ei kuitenkaan suolirasvaa; näistä tarkoitetaan

a) kamaralla sian nahkaa, josta karvat on poistettu;

b) päänlihalla naudan ja hevosen päästä irrotettua lihaa;

c) kaulalihalla vatsapuolella olevia kaulan lihaksia koko kaulan pituudelta suuria verisuonia myöten, ei kuitenkaan sian kaulalihaa;

d) pallealihalla pallean lihasosaa;

e) luulihalla lihaa, joka saadaan erottamalla luista mekaanisesti niihin lihaksiston irtileikkaamisen jälkeen jäljelle jäänyt liha;

f) silavalla sian nahanalaista rasvakudosta, joka on erotettu lihasta ja josta nahka on poistettu;

3) elimillä maksaa, munuaista, keuhkoja, aivoja ja kateenkorvaa; ja

4) teurastuksen sivutuotteilla muita lihahygienialain (511/94) tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti elintarvikkeeksi hyväksyttyjä eläimen osia.

3 §
Makkararyhmät

Makkarat jaetaan valmistusmenetelmän ja käyttötarkoituksen mukaan seuraaviin ryhmiin:

1) kestomakkarat ovat enintään +30 celsiusasteen lämpötilassa valmistettuja makkaroita, jotka on saatu hyvin säilyviksi ilmassa kuivaamalla, kylmäsavustamalla tai suolaliuoksessa pitämällä;

2) leikkelemakkarat ovat vähintään +65 celsiusasteen lämpötilassa hauduttamalla, keittämällä tai muulla tavalla kypsennettyjä makkaroita, jotka on tarkoitettu lähinnä leikkeleinä käytettäviksi; ja

3) ruokamakkarat ovat joko kypsentämättömiä tai vähintään +65 celsiusasteen lämpötilassa hauduttamalla, keittämällä tai muullatavalla kypsennettyjä makkaroita, jotka on tarkoitettu lähinnä ruoanvalmistukseen käytettäviksi.

4 §
Makkaran koostumus

Lihan ja elinten yhteismäärän tulee ollakestomakkarassa vähintään 95, leikkelemakkarassa vähintään 50 ja ruokamakkarassa vähintään 45 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta.

Leikkele- ja ruokamakkarassa saa perunajauhon ja tärkkelyksen määrä olla tärkkelykseksi laskettuna yhteensä enintään 8 painoprosenttia ja maitoproteiini- ja muiden proteiinivalmisteiden määrä proteiiniksi laskettuna yhteensä enintään 3 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta.

Mitä edellä 2 momentissa määrätään ei koske makkaraa, jota laillisesti tuotetaan tai myydään jossain muussa Euroopan yhteisön jäsenmaassa tai joka on peräisin ETA-sopimuksen solmineista maista.

Sen estämättä mitä edellä 1 ja 2 momentissa määrätään saa kuitenkin seuraavista ruokavalmisteista käyttää nimeä, johon sisältyy sana ''makkara'': laukkamakkara, perunamakkara, ryynimakkara ja verimakkara.

5 §
A luokan makkarat

Leikkelemakkaraa ja ruokamakkaraa saa nimittää A-luokan makkaraksi, jos se täyttää seuraavat ehdot:

1) valmistusaineena käytetyn lihan ja elinten yhteismäärä on vähintään 63 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta;

2) valmistusaineena on käytetty vain luurankolihaksistoon kuuluvaa lihaa, silavaa ja muuta rasvakudosta, kieltä, sydäntä, tai kamaraa enintään 6 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta tahi maksaa;

3) valmistusaineena ei ole käytetty tärkkelystä eikä perunajauhoa.

6 §
Makkaran pakkausmerkinnät

Valmiiksi pakatussa makkarassa tulee olla ainakin seuraavat merkinnät:

1) lihan ja elinten yhteismäärä painoprosentteina valmiista elintarvikkeesta;

2) leikkelemakkaran ja ruokamakkaran keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä tai ilmoitettuna siten kuin elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetussa päätöksessä (1496/93) määrätään;

3) jos makkara myydään raakana ja se on tarkoitettu kypsennettäväksi, ilmoitus siitä, että makkara vaatii kypsennyksen.

Valmiiksi pakattuun makkaraan tehtäväksi säädetyt tai määrätyt merkinnät voidaan vaihtoehtoisesti tehdä makkaran syötäväksi kelpaamattomaan kuoreen.

Sen lisäksi mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa (794/91) säädetään tai sen nojalla määrätään.

7 §
Makkaran nimi

Makkaran valmistusmenetelmän tai käyttötarkoituksen on käytävä ilmi makkaran nimestä.

8 §
Ainesosien ilmoittaminen

Makkaran ainesosana käytetystä lihasta ja elimistä on mainittava eläinlaji ja käytetystä proteiinivalmisteesta vastaavasti proteiinin alkuperä. Kamara ja silava, sydän, maksa, munuainen, keuhkot, kieli, aivot ja kateenkorva sekä kaikki teurastuksen sivutuotteet on ilmoitettava omalla nimellään.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1996.

10 §
Siirtymämääräykset

Makkaraa saa myydä Suomessa 31 päivään joulukuuta 1996 vaikka makkaran merkinnät eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä edellyttäen, että pakkausmerkinnät on tehty tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Myynti on kuitenkin sallittu 31 päivään joulukuuta 1997 vaikka pakkauksiin ei ole tehty 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettua merkintää.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.