134/1996

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee eräiden tavallisimpien kontaminanttien, kuten raskasmetallien, mykotoksiinien ja eräiden ympäristösaasteiden enimmäismääriä elintarvikkeissa.

2 §
Kontaminanttien enimmäismäärät ja esiintyminen elintarvikkeissa

Kontaminanttien enimmäismääristä on määrätty tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa.

3 §
Tarkempien määräysten ja poikkeuksien antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä, ohjeita ja yleisesti sovellettavia poikkeuksia tämän päätöksen soveltamisesta sekä 1 §:ssä tarkoitettujen kontaminanttien määrittämisessä käytettävistä tutkimusmenetelmistä, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.