113/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp siipikarjanlihahygieniapäätöksen muuttaminen 4/EEO/96 12.2.1996 1.5.1996
MMMp tarhatun riistan ja kanin lihahygienia *) 8/EEO/96 23.2.1996 1.4.1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavat päätökset:
MMM EEOp broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun päätöksen muuttaminen 6/EEO/96 7.2.1996 1.3.1996
MMM EEOp salmonelloosin vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun päätöksen väliaikainen muuttaminen 7/EEO/96 9.2.1996 1.3.1996

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

*) Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1996

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Vanhempi hallitussihteeri
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.