49/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt

muuttaa kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 28 päivänä heinäkuuta 1995 antamansa päätöksen (1000/95) 14 §:n 2 momentin, 22 §:n 2 momentin sekä liitteet 1 ja 7, sellaisena kuin 14 §:n 2 momentti ja liite 7 ovat muutettuina 31 päivänä lokakuuta 1995 annetussa päätöksessä (1247/95), seuraavasti:

14 §
Tuonti omaan käyttöön ja lähetykset yksityishenkilöille

Lisäksi osasto voi myöntää yksityishenkilöille luvan tuoda metsästysretkeltä pyytämiensä riistaeläinten lihaa ja siitä valmistettuja lihatuotteita omaan käyttöön. Lupaa ei kuitenkaan myönnetä sellaiselle lihalle tai lihatuotteille, joiden tuonti on komission antamassa suojapäätöksessä erikseen kielletty. Suojapäätökset on lueteltu liitteessä 8.

22 §
Voimaantulo ja siirtymäajat

Suolia saadaan tuoda maahan ilman 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua eläintautitodistusta vuoden 1996 maaliskuun loppuun saakka, jos suolien mukana on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen eläintautitodistus. Australiasta ja Uudesta-Seelannista saadaan suolia kuitenkin tuoda maahan ilman 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua eläintautitodistusta vuoden 1996 loppuun saakka, jos suolien mukana on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen eläintautitodistus.


Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 1996.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

LIITE 1 PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.