43/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1996

Asetus vuonna 1996 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72):

1 §

Vuodelta 1996 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,80 58,088 41,912

2) kun palkan maksajana on kunta ja kuntayhtymä

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,80 58,088 41,912

3) kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntaliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
11,80 33,475 66,525

4) kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

Vuodelta 1996 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
64,7 35,3
2 §

Vuonna 1996 kertyvistä, vuoteen 1995 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1) työnantajan lapsilisämaksua 0,0 %
2) työnantajan kansaneläkemaksua 65,5 %
3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 34,5 %
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.