16/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annettuun asetukseen (820/92) väliaikaisesti uusi 8 a § seuraavasti:

8 a §
Oppilasmäärät keväällä 1996

Sen estämättä, mitä 6―8 §:ssä säädetään, keväältä 1996 maksettavissa valtionosuuksissa ja oppilaiden kotikuntien maksuosuuksissa otetaan huomioon myös ne ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten erityisoppilaitosten ja musiikkioppilaitosten ammatillisessa peruskoulutuksessa olevat oppilaat, joiden koulutus on alkanut tammikuun 21 päivän ja maaliskuun 31 päivän 1996 välisenä aikana, jos toteutettu koulutus on en- nen mainitun vuoden syyskuun 20 päivää vastannut laajuudeltaan vähintään neljän kuukauden mittaisia päätoimisia opintoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut oppilaat ilmoitetaan jälkikäteen syyskuun 20 päivän 1996 oppilasmäärätietojen yhteydessä. Valtionosuus ja oppilaiden kotikuntien maksuosuudet määräytyvät mainituista oppilaista tammikuun 1996 alusta.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 1996 ja se on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.