3/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 94 ja 179 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 94 §:n 2 momentti ja 179 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1569/93), näin kuuluvaksi:

94 §

2. Ajopiirturin tulee olla e-hyväksytty tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksilla (ETY) N:o 3314/90 ja N:o 3688/92 sekä asetuksella (EY) N:o 2479/95.

179 §

2. Ajopiirturin tulee olla e-hyväksytty neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksilla (ETY) N:o 3314/90 ja N:o 3688/92 sekä asetuksella (EY) N:o 2479/95.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 1996.

Komission asetus (EY) N:o 2479/95; EYVL N:o L 256, 26.10.1995

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.