1/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön esittelystä

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun ulkomaalaisasetuksen (142/94) 23 § seuraavasti:

23 §
Tutkinta

Ulkomaalaisen maahantulon ja maassa oleskelun tai työluvan myöntämisen edellytyksiä selvitettäessä taikka käännyttämistä tai karkottamista valmisteltaessa suoritetaan tarvittaessa tutkinta.

Turvapaikkatutkinnassa selvitetään turvapaikanhakijan henkilöllisyys ja ne seikat, joihin hakija perustaa hakemuksensa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tutkinnan suorittaa poliisi tai rajavartiolaitos.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.