Säädökset alkuperäisinä: 1995

1400/1995
Asetus metsästysasetuksen 24 §:n muuttamisesta
1399/1995
Laki metsästyslain 56 §:n muuttamisesta
1398/1995
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1397/1995
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1396/1995
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
1395/1995
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1394/1995
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996―1998
1393/1995
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista
1392/1995
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1391/1995
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
1390/1995
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1389/1995
Laki tuloverolain muuttamisesta
1388/1995
Vuoden 1996 veroasteikkolaki
1387/1995
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
1386/1995
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1385/1995
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1996
1384/1995
Asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta
1383/1995
Laki valtion virkamieslain eräiden säännösten kumoamisesta
1382/1995
Laki tasavallan presidentin kansliasta
1381/1995
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1380/1995
Laki yhdistyslain 49 §:n muuttamisesta
1379/1995
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1378/1995
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
1377/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen pyynnin keskeyttämisestä Viron vesialueella
1376/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden yhteisöjen Ahvenanmaan kunnallisveron eräpäivästä verovuodelta 1994
1375/1995
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
1374/1995
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista
1373/1995
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
1372/1995
Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain kumoamisesta
1371/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1370/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1369/1995
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1368/1995
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1367/1995
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1366/1995
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta
1365/1995
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1364/1995
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1363/1995
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1362/1995
Laki työnantajan lapsilisämaksun ja vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1996
1361/1995
Laki vuodelta 1996 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1360/1995
Laki kansaneläkelain 3 ja 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1359/1995
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1358/1995
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1357/1995
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1356/1995
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1355/1995
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996 annetun lain kumoamisesta
1354/1995
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1353/1995
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1352/1995
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1351/1995
Valtioneuvoston päätös lainaehdoiltaan muutettujen vuokratalolainojen koroista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.