Säädökset alkuperäisinä: 1995

1450/1995
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta
1449/1995
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta
1448/1995
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1447/1995
Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta
1446/1995
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1445/1995
Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta
1444/1995
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1443/1995
Laki eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996
1442/1995
Verohallituksen päätös vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1441/1995
Verohallituksen päätös vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1440/1995
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
1439/1995
Valtioneuvoston päätös kihlakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1438/1995
Valtioneuvoston päätös kihlakuntien virastotyypistä ja kielellisestä jaotuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1437/1995
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1436/1995
Valtioneuvoston päätös perunanviljelijälle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1435/1995
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1434/1995
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1433/1995
Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta metsänparannustöiden osalta
1432/1995
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1431/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1430/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
1429/1995
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1428/1995
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1427/1995
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1426/1995
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
1425/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1424/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1423/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta
1422/1995
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1421/1995
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1420/1995
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta
1419/1995
Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1418/1995
}Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
1417/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1416/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1415/1995
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1414/1995
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 25 §:n muuttamisesta
1413/1995
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1412/1995
Asetus Kansainvälisen demokratia- ja vaaliapuinstituutin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1411/1995
Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1410/1995
Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä
1409/1995
Laki sairausvakuutuslain 7 §:n muuttamisesta
1408/1995
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1407/1995
Asetus Siemenperunakeskuksesta
1406/1995
Laki Siemenperunakeskuksesta
1405/1995
Valtioneuvoston päätös kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön sekä markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta
1404/1995
Valtioneuvoston päätös rakennussementeistä
1403/1995
Asetus arava-asetuksen muuttamisesta
1402/1995
Asetus asuntoneuvostosta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin muuttamisesta
1401/1995
Asetus poron lihan tarkastamisesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.