Säädökset alkuperäisinä: 1995

1500/1995
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1499/1995
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1498/1995
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1497/1995
Laki asumistukilain 2 §:n muuttamisesta
1496/1995
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta
1495/1995
Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
1494/1995
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta
1493/1995
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1492/1995
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 3 §:n muuttamisesta
1491/1995
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1490/1995
Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamisesta
1489/1995
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1488/1995
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1487/1995
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1486/1995
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1485/1995
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
1484/1995
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
1483/1995
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1482/1995
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1481/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
1480/1995
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1996
1479/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1478/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruudesta vuonna 1995
1477/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintojen sisällöstä
1476/1995
Asetus
1475/1995
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1474/1995
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta
1473/1995
Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta
1472/1995
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1471/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1470/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1469/1995
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1468/1995
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
1467/1995
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
1466/1995
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1465/1995
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
1464/1995
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä annetun valtiovarainministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1463/1995
Valtioneuvoston päätös rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1462/1995
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
1461/1995
Laki nuorisotyölain 15 §:n muuttamisesta
1460/1995
Laki teatteri- ja orkesterilain 5 §:n muuttamisesta
1459/1995
Laki museolain 3 §:n muuttamisesta
1458/1995
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1457/1995
Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1456/1995
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1455/1995
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1454/1995
Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1453/1995
Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1452/1995
Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1451/1995
Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.