Säädökset alkuperäisinä: 1995

1550/1995
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1549/1995
Laki tuloverolain muuttamisesta
1548/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien välillä
1547/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan välillä
1546/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan välillä
1545/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiihtelysvaaran ja Kontiolahden kuntien välillä
1544/1995
Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta
1543/1995
Laki veronkantolain muuttamisesta
1542/1995
Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
1541/1995
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1540/1995
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1539/1995
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1538/1995
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1537/1995
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1536/1995
Laki leimaverolain muuttamisesta
1535/1995
Sisäasiainministeriön päätös rekisteritoimistojen virka-alueista
1534/1995
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1533/1995
Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta
1532/1995
Asetus hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta
1531/1995
Asetus kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1530/1995
Asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
1529/1995
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1528/1995
Laki tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta
1527/1995
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1526/1995
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1525/1995
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1524/1995
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 21 §:n muuttamisesta
1523/1995
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen muuttamisesta
1522/1995
Valtioneuvoston ohjesääntö
1521/1995
Asetus tasavallan presidentin arkistosta
1520/1995
Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä
1519/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
1518/1995
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1517/1995
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
1516/1995
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1515/1995
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1514/1995
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1513/1995
Asetus kuntoutusraha-asetuksen muuttamisesta
1512/1995
Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1511/1995
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1510/1995
Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1509/1995
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1508/1995
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1507/1995
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1506/1995
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1505/1995
Laki terveydenhuollosta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
1504/1995
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
1503/1995
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
1502/1995
Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta
1501/1995
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.