Säädökset alkuperäisinä: 1995

1650/1995
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1649/1995
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
1648/1995
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
1647/1995
Laki kuntalain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
1646/1995
Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1645/1995
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain muuttamisesta
1644/1995
Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta
1643/1995
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
1642/1995
Laki valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta
1641/1995
Laki Suomen Hallitusmuodon 11 §:n muuttamisesta
1640/1995
Laki rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta
1639/1995
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
1638/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta
1637/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1636/1995
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996
1635/1995
Asetus sähkölaitteiden hyväksynnästä ja valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1634/1995
Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1633/1995
Asetus sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1632/1995
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1631/1995
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla oleville kotihoidon ajalta maksettavan ruokarahan suuruudesta
1630/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1629/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1628/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1627/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1626/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1625/1995
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1624/1995
Valtiovarainministeriön päätös tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1623/1995
Asetus Kastelholman linnan, Vita Björnin, Prästön luotsimökin ja Lemböten kappelin siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnalle
1622/1995
Asetus sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa
1621/1995
Laki merenkulkulaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1620/1995
Asetus Ukrainan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1619/1995
Laki Ukrainan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1618/1995
Asetus Tsekin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1617/1995
Laki Tsekin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1616/1995
Asetus Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1615/1995
Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1614/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkekorvauslautakunnan maksullisista suoritteista
1613/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1612/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1611/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1610/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1609/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1608/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain mukaisten etuuksien ja muiden markkamäärien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1607/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työeläkelakien ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien mukaisten etuuksien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen
1606/1995
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1605/1995
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1604/1995
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista
1603/1995
Asetus liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:n muuttamisesta
1602/1995
Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen 5 ja 8 §:n kumoamisesta
1601/1995
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.