Säädökset alkuperäisinä: 1995

100/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
99/1995
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
98/1995
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta
97/1995
Asetus yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta
96/1995
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta
95/1995
Laki yksityisistä teistä annetun lain 3 ja 44 §:n muuttamisesta
94/1995
Laki veneliikennelain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta
93/1995
Asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
92/1995
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
91/1995
Asetus patoturvallisuusasetuksen muuttamisesta
90/1995
Laki patoturvallisuuslain muuttamisesta
89/1995
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
88/1995
Asetus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
87/1995
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
86/1995
Asetus suojauskemikaaliasetuksen muuttamisesta
85/1995
Laki torjunta-ainelain 5 b §:n muuttamisesta
84/1995
Asetus terveydensuojeluasetuksen 7 §:n muuttamisesta
83/1995
Laki terveydensuojelulain 18 ja 25 §:n muuttamisesta
82/1995
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
81/1995
Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen muuttamisesta
80/1995
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
79/1995
Laki vesilain muuttamisesta
78/1995
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
77/1995
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
76/1995
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
75/1995
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
74/1995
Laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
73/1995
Laki rakennussuojelulain muuttamisesta
72/1995
Laki maa-aineslain muuttamisesta
71/1995
Laki rakennuslain 137 d §:n muuttamisesta
70/1995
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
69/1995
Laki ulkoilulain muuttamisesta
68/1995
Laki muinaismuistolain muuttamisesta
67/1995
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
66/1995
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
65/1995
Laki meluntorjuntalain muuttamisesta
64/1995
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
63/1995
Laki jätelain muuttamisesta
62/1995
Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta
61/1995
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
60/1995
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
59/1995
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
58/1995
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
57/1995
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista
56/1995
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta
55/1995
Laki ympäristöhallinnosta
54/1995
Asetus ympäristöministeriöstä
53/1995
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
52/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
51/1995
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.