Säädökset alkuperäisinä: 1995

150/1995
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
149/1995
Asetus Tampereen yliopistosta annetun asetuksen 39 ja 41 §:n muuttamisesta
148/1995
Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista
147/1995
Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta
146/1995
Laki arpajaislain 3 §:n muuttamisesta
145/1995
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 22 kohdan kumoamisesta
144/1995
Laki liikkuvasta kaupasta annetun lain kumoamisesta
143/1995
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
142/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Salon kaupungin ja Muurlan kunnan välillä
141/1995
Asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta
140/1995
Asetus opintotukiasetuksen 3 §:n muuttamisesta
139/1995
Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista
138/1995
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
137/1995
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
136/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta
135/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Savitaipaleen ja Suomenniemen kuntien välillä
134/1995
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
133/1995
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
132/1995
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
131/1995
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
130/1995
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
129/1995
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
128/1995
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
127/1995
Asetus vuonna 1995 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
126/1995
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
125/1995
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
124/1995
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
123/1995
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
122/1995
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
121/1995
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
120/1995
Laki sairausvakuutuslain 24 ja 68 §:n muuttamisesta
119/1995
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 7 §:n muuttamisesta
118/1995
Laki vammaistukilain 4 §:n muuttamisesta
117/1995
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
116/1995
Laki kansaneläkelain 42 a ja 83 §:n muuttamisesta
115/1995
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
114/1995
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
113/1995
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
112/1995
Asetus siitä minkälaisia tietoja toimitsijamiesten on oikeudelle toimitettava konkurssipesän lopullisesta selvityksestä annetun asetuksen kumoamisesta
111/1995
Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta
110/1995
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
109/1995
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta
108/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
107/1995
Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
106/1995
Opetusministeriön päätös eräistä maahanmuuttajien opetuksen erityisjärjestelyistä
105/1995
Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista
104/1995
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1995
103/1995
Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
102/1995
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
101/1995
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.