Säädökset alkuperäisinä: 1995

200/1995
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetunasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
199/1995
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
198/1995
Laki rehulain muuttamisesta
197/1995
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
196/1995
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta
195/1995
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
194/1995
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
193/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
192/1995
Valtioneuvoston päätös ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion virkaan
191/1995
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
190/1995
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 38 §:n muuttamisesta
189/1995
Asetus valtion virkojen muuttamisesta
188/1995
Asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
187/1995
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
186/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
185/1995
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen muuttamisesta
184/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä
183/1995
Eduskunnan päätös kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön muuttamisesta
182/1995
Asetus asumistukiasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
181/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan erityiskorvauksen perusteista vuonna 1995
180/1995
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
179/1995
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvassa vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavista ajoluvista
178/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien tuonnin rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
177/1995
Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
176/1995
Liikenneministeriön päätös vesikuljetuskalustolainojen yleisistä ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
175/1995
Asetus työllisyysasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
174/1995
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
173/1995
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
172/1995
Asetus vuonna 1995 toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista annetun asetuksen muuttamisesta
171/1995
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
170/1995
Laki porotalouslain muuttamisesta
169/1995
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
168/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
167/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- eläinproteiinin käytöstä märehtijöiden rehuna
166/1995
Ulkoasiainhallintoasetus
165/1995
Asetus bingoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
164/1995
Viihdelaitelaki
163/1995
Opetusministeriön päätös Helsingin juutalainen seurakunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
162/1995
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
161/1995
Asetus teollisuusneuvostosta
160/1995
Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen muuttamisesta
159/1995
Asetus valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta
158/1995
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
157/1995
Asetus ulkomaalaisvirastosta
156/1995
Laki ulkomaalaisvirastosta
155/1995
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
154/1995
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
153/1995
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annettiin lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
152/1995
Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain soveltamisesta
151/1995
Asetus oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.