Säädökset alkuperäisinä: 1995

450/1995
Opetusministeriön päätös ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta
449/1995
Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
448/1995
Asetus Matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
447/1995
Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta
446/1995
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
445/1995
Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
444/1995
Asetus sähkömarkkinakeskuksesta
443/1995
Asetus sähkömarkkinakeskuksesta annetun lain voimaanpanosta
442/1995
Asetus museovirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
441/1995
Asetus saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 12 ja 14 a §:n muuttamisesta
440/1995
Asetus ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun asetuksen 19 ja 24 §:n muuttamisesta
439/1995
Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta
438/1995
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen muuttamisesta
437/1995
Asetus lukioasetuksen 97 a §:n muuttamisesta
436/1995
Asetus peruskouluasetuksen 124 a §:n muuttamisesta
435/1995
Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
434/1995
Asetus ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
433/1995
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
432/1995
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 ja 28 §:n muuttamisesta
431/1995
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 c ja 5 d §:n muuttamisesta
430/1995
Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 b ja 8 §:n muuttamisesta
429/1995
Laki aikuislukiolain muuttamisesta
428/1995
Laki lukiolain muuttamisesta
427/1995
Laki peruskoululain muuttamisesta
426/1995
Asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
425/1995
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
424/1995
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
423/1995
Asetus lääkekorvauslautakunnasta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
422/1995
Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
421/1995
Asetus eläkkeensaajien asumistuki asetuksen muuttamisesta
420/1995
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
419/1995
Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista annetun asetuksen kumoamisesta
418/1995
Asetus kansaneläkeasetuksen 62 a §:n muuttamisesta
417/1995
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
416/1995
Laki lääkelain muuttamisesta
415/1995
Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
414/1995
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantokiintiöiden vähentämisestä maksettavista korvauksista
413/1995
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta
412/1995
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
411/1995
Asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
410/1995
Nuorisotyöasetus
409/1995
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
408/1995
Asetus hovioikeusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
407/1995
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen muuttamisesta
406/1995
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 23 §:n muuttamisesta
405/1995
Laki teletoimintalain 29 §:n muuttamisesta
404/1995
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta
403/1995
Laki esitutkintalain 43 §:n muuttamisesta
402/1995
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
401/1995
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.