Säädökset alkuperäisinä: 1995

500/1995
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
499/1995
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
498/1995
Laki esitutkintalain muuttamisesta
497/1995
Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
496/1995
Laki rikoslain muuttamisesta
495/1995
Laki tapaturmavakuutuslain 39 §:n muuttamisesta
494/1995
Laki eläinsuojelulain 5 ja 13 §:n muuttamisesta
493/1995
Poliisilaki
492/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
491/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
490/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen ja Ruotsin vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä vuonna 1995
489/1995
Valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
488/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä
487/1995
Asetus Vietnamin kanssa taloudellisesta, tieteellisestä, teollisesta, teknologisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
486/1995
Asetus arkeologisen perinnön suojelua koskevan tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
485/1995
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
484/1995
Laki avioliittolain 24 §:n 2 momentin kumoamisesta
483/1995
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
482/1995
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta
481/1995
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta
480/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
479/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1995
478/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ylläpidettävistä kansallisista mittanormaaleista
477/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen poikkeuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
476/1995
Valtioneuvoston päätös muussa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettuja koneita ja henkilösuojaimia koskevista vaatimuksista
475/1995
Valtioneuvoston päätös MAATALOUSPERÄISTEN RAAKA-AINEIDEN JA JALOSTEIDEN VARASTOJEN ARVONALENTUMISEN AIHEUTTAMAN TAPPION KORVAAMISESTA ELINKEINONHARJOITTAJILLE
474/1995
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista
473/1995
Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta
472/1995
Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
471/1995
Laki vesilain muuttamisesta
470/1995
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta
469/1995
Asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
468/1995
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
467/1995
Asetus vakuutuskannan luovuttamisesta ja vastaanottamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
466/1995
Asetus kirjanpitoasetuksen 11 §:n muuttamisesta
465/1995
Asetus palosuojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
464/1995
Asetus vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta
463/1995
Asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista
462/1995
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä
461/1995
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta
460/1995
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
459/1995
Asetus raittiustyöasetuksen 6 §:n muuttamisesta
458/1995
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
457/1995
Asetus oikeusministeriöstä
456/1995
Asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä
455/1995
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, muuttamisesta
454/1995
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
453/1995
Asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista
452/1995
Asetus vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä
451/1995
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.