Säädökset alkuperäisinä: 1995

550/1995
Laki määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta sisältävän lain muuttamisesta
549/1995
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
548/1995
Laki maanvuokralain muuttamisesta
547/1995
Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain muuttamisesta
546/1995
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 8 §:n muuttamisesta
545/1995
Laki etuostolain 2 ja 19 §:n muuttamisesta
544/1995
Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain muuttamisesta
543/1995
Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta
542/1995
Laki avioliittolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
541/1995
Laki maakaaren voimaanpanosta
540/1995
Maakaari
539/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
538/1995
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
537/1995
Asetus urheilijoiden eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä
536/1995
Asetus sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
535/1995
Asetus Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
534/1995
Laki Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
533/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
532/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös erityisviitemäärän myöntämisestä eräille maidon ja maitotuotteiden tuottajille
531/1995
Valtioneuvoston päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
530/1995
Valtioneuvoston päätös perunanviljelijälle maksettavasta kansallisesta tuesta
529/1995
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
528/1995
Valtioneuvoston päätös työllisyyspoliittisesta rakennetuesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
527/1995
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
526/1995
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
525/1995
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
524/1995
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
523/1995
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen muuttamisesta
522/1995
Asetus valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
521/1995
Laki tieliikennelain muuttamisesta
520/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
519/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta
518/1995
Sähkömarkkina-asetus
517/1995
Asetus teologisista tutkinnoista
516/1995
Laki musiikkioppilaitoksista
515/1995
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
514/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 13 §:n muuttamisesta
513/1995
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan yhdysliikenteestä annetun päätöksen muuttamisesta
512/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
511/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
510/1995
Laki passilain 19 a §:n muuttamisesta
509/1995
Laki poliisin henkilörekistereistä
508/1995
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
507/1995
Laki yleisistä kokouksista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
506/1995
Laki hallintomenettelylain 1 §:n muuttamisesta
505/1995
Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta
504/1995
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 §:n muuttamisesta
503/1995
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
502/1995
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
501/1995
Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.