Säädökset alkuperäisinä: 1995

700/1995
Laki valaiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
699/1995
Laki luonnonsuojelulain 23 §:n muuttamisesta
698/1995
Laki merensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
697/1995
Laki vesilain muuttamisesta
696/1995
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
695/1995
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
694/1995
Laki työterveyshuoltolain 9 §:n muuttamisesta
693/1995
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
692/1995
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
691/1995
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
690/1995
Laki työvoimapalvelulain 21 §:n muuttamisesta
689/1995
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
688/1995
Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
687/1995
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
686/1995
Laki työturvallisuuslain 49 ja 51 §:n muuttamisesta
685/1995
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
684/1995
Laki vuosilomalain muuttamisesta
683/1995
Laki leipomotyölain muuttamisesta
682/1995
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
681/1995
Laki merityöaikalain muuttamisesta
680/1995
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta
679/1995
Laki maatalouden työaikalain muuttamisesta
678/1995
Laki talonmiesten työaikalain muuttamisesta
677/1995
Laki työaikalain muuttamisesta
676/1995
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
675/1995
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
674/1995
Laki merimieslain 83 ja 84 §:n muuttamisesta
673/1995
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
672/1995
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
671/1995
Laki työsopimuslain 54 §:n muuttamisesta
670/1995
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
669/1995
Laki puolustustilalain muuttamisesta
668/1995
Laki valmiuslain 51 §:n muuttamisesta
667/1995
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
666/1995
Laki lapsilisälain 19 §:n muuttamisesta
665/1995
Laki sosiaalihuoltolain 58 §:n muuttamisesta
664/1995
Laki sairausvakuutuslain 67 §:n muuttamisesta
663/1995
Laki kansaneläkelain 75 §:n muuttamisesta
662/1995
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
661/1995
Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
660/1995
Laki radiolaitteista annetun lain 6 §:n kumoamisesta
659/1995
Laki radiolain 20 ja 22 §:n muuttamisesta
658/1995
Laki teletoimintalain 26 a §:n muuttamisesta
657/1995
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
656/1995
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
655/1995
Laki maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
654/1995
Laki vuoden 1990 maatalouslaskennasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
653/1995
Laki maatilatilastosta annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
652/1995
Laki arpajaisverolain 21 §:n muuttamisesta
651/1995
Laki luottoverolain 28 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.