Säädökset alkuperäisinä: 1995

800/1995
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
799/1995
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
798/1995
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
797/1995
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 23 ja 24 §:n muuttamisesta
796/1995
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
795/1995
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
794/1995
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
793/1995
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
792/1995
Torjunta-aineasetus
791/1995
Asetus valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
790/1995
Asetus kansalaisopistoasetuksen 6 §:n muuttamisesta
789/1995
Asetus öljyvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 1990 kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
788/1995
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
787/1995
Laki teurasruhojen punnituksesta annetun lain kumoamisesta
786/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
785/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
784/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
783/1995
Asetus merimieslaissa tarkoitetun työsopimuksen tekemisestä
782/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
781/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista
780/1995
Maa-- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
779/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
778/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
777/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
776/1995
Valtioneuvoston päätös riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
775/1995
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
774/1995
Asetus valtionavusta hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetun asetuksen 14 §:n kumoamisesta
773/1995
Asetus talousneuvostosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
772/1995
Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
771/1995
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
770/1995
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
769/1995
Asetus erään kiinteistön luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnalle
768/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta
767/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1995
766/1995
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
765/1995
Puolustusministeriön päätös sotilasajoneuvojen vuosikatsastuksissa suoritettavasta pakokaasupäästöjen tarkastuksesta
764/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa kolmansista maista
763/1995
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
762/1995
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen 2 §:n muuttamisesta
761/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta
760/1995
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta
759/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
758/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
757/1995
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
756/1995
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
755/1995
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
754/1995
Laki tieliikennelain muuttamisesta
753/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
752/1995
Valtiovarainministeriön päätös 50 rauhan vuotta juhlarahan lyömisestä
751/1995
Valtioneuvoston päätös investointien ohjaamista koskevien asioiden käsittelysta talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.