Säädökset alkuperäisinä: 1995

850/1995
Valtioneuvoston päätös puutarhatuottajien markkinointiorganisaatioiden tunnustamisesta
849/1995
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
848/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
847/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
846/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
845/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
844/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtiontukien myöntämistä koskevien päätösten ilmoittamisesta kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoille
843/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös teurasruhojen luokituksesta
842/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
841/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta
840/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
839/1995
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
838/1995
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
837/1995
Asetus rautatiekuljetusasetuksen 1 §:n muuttamisesta
836/1995
Asetus viransijaisuuspalkkioista valtionrautateillä annetun asetuksen kumoamisesta
835/1995
Asetus rautatiehenkilökunnan oikeudesta saada maksutonta lääkärin- ja sairashuonehoitoa annetun asetuksen kumoamisesta
834/1995
Asetus eläinten lääkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
833/1995
Asetus taideteollisesta korkeakoulusta
832/1995
Asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
831/1995
Asetus eläinlääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
830/1995
Työministeriön päätös merimieslaissa tarkoitetun työsopimuksen tekemisestä annetussa asetuksessa tarkoitetun työsopimuslomakekaavan vahvistamisesta
829/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) valtuuttamisesta hoitamaan eräitä urheilijoiden sosiaaliturvaan liittyviä asioita
828/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista
827/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vastuualueiden muutoksista ilmoittamisesta
826/1995
Opetusministeriön päätös Helsinki Islam Keskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
825/1995
Opetusministeriön päätös Vörå Frikyrka -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
824/1995
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
823/1995
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja tullihallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä virka-apua verotuksen alalla koskevia asioita
822/1995
Valtioneuvoston päätös sairaanhoitopiirien alueista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 7 kohdan muuttamisesta
821/1995
Geenitekniikka-asetus
820/1995
Asetus ortodoksisesta seminaarista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
819/1995
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
818/1995
Asetus valtion maksuperusteasetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
817/1995
Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
816/1995
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
815/1995
Valtioneuvoston päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa
814/1995
Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
813/1995
Asetus viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnissa ja valvonnassa
812/1995
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
811/1995
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 4 ja 9 §:n muuttamisesta
810/1995
Asetus kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
809/1995
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
808/1995
Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään
807/1995
Asetus ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishakujärjestelmästä
806/1995
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
805/1995
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
804/1995
Asetus taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
803/1995
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
802/1995
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta
801/1995
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.