Säädökset alkuperäisinä: 1995

1750/1995
Asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta
1749/1995
Laki yrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta
1748/1995
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta
1747/1995
Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
1746/1995
Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta
1745/1995
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1744/1995
Asetus kansaneläkeasetuksen 50 ja 53 §:n muuttamisesta
1743/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1742/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1741/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1740/1995
Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta
1739/1995
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
1738/1995
Laki leimaverolain 97 b §:n muuttamisesta
1737/1995
Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1736/1995
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1735/1995
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:n muuttamisesta
1734/1995
Laki tuloverolain muuttamisesta
1733/1995
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1732/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1731/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1730/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Liperin ja Polvijärven kuntien välillä
1729/1995
Valtioneuvoston päätös saamelaisasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1728/1995
Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1727/1995
Asetus saamelaiskäräjistä
1726/1995
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta
1725/1995
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
1724/1995
Puolustusministeriön päätös sota-alusten ja eräiden muiden alusten valoista ja merkkikuvioista annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
1723/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista
1722/1995
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisessä käytettävistä vuokratasoista
1721/1995
Asetus Kuopion yliopistosta annetun asetuksen 5 ja 36 §:n muuttamisesta
1720/1995
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
1719/1995
Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta
1718/1995
Laki kirjanpitolain 33 §:n muuttamisesta
1717/1995
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
1716/1995
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1715/1995
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
1714/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamiseksi
1713/1995
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
1712/1995
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
1711/1995
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
1710/1995
Maastoliikennelaki
1709/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1708/1995
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1707/1995
Verohallintoasetus
1706/1995
Asetus sisäasiainministeriöstä
1705/1995
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1704/1995
Laki kiinteistövaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1703/1995
Asetus mallioikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1702/1995
Asetus tavaramerkkiasetuksen 17 §:n muuttamisesta
1701/1995
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.