Säädökset alkuperäisinä: 1995

950/1995
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
949/1995
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
948/1995
Asetus esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
947/1995
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
946/1995
Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
945/1995
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
944/1995
Asetus ammattitutkintoasetuksen 3 §:n muuttamisesta
943/1995
Laki ammatillisten kurssikeskusten muuttumisesta ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi annetun lain 11 §:n muuttamisesta
942/1995
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta
941/1995
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
940/1995
Laki opintotukilain muuttamisesta
939/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
938/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
937/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös erityisruokavaliovalmisteista
936/1995
Liikenneministeriön päätös autokouluyrittäjän ja autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan koulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
935/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
934/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista
933/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta
932/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta
931/1995
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
930/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
929/1995
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
928/1995
Valtioneuvoston päätös pellon metsittämistä koskevasta tuesta
927/1995
Asetus ympäristö- ja luonnonvarainneuvostosta
926/1995
Asetus Turun yliopiston ylioppilaskunnasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
925/1995
Asetus Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
924/1995
Asetus eläinlääketieteellisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
923/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
922/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden puutarhatuotteiden tarkkailuajoista
921/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
920/1995
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen muuttamisesta
919/1995
Asetus Euroopan talousalueella hyväksyttyjen listalleotto- ja tarjousesitteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
918/1995
Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
917/1995
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
916/1995
Laki tallettajien saamisten turvaamisesta säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
915/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
914/1995
Liikenneministeriön päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
913/1995
Liikenneministeriön päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksun perimisoikeudesta rautateiden joukkoliikenteessä
912/1995
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräisiin piirimalleihin annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
911/1995
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
910/1995
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
909/1995
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta
908/1995
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta
907/1995
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
906/1995
Asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
905/1995
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta
904/1995
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
903/1995
Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta
902/1995
Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta
901/1995
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.