Säädökset alkuperäisinä: 1995

1050/1995
Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 50 §:n muuttamisesta
1049/1995
Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen 49 §:n muuttamisesta
1048/1995
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
1047/1995
Asetus ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun asetuksen 28 §:n muuttamisesta
1046/1995
Asetus ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1045/1995
Asetus Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun asetuksen 11 b ja 21 §:n muuttamisesta
1044/1995
Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen 10 b ja 20 §:n muuttamisesta
1043/1995
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen 37 §:n muuttamisesta
1042/1995
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisesta lukiosta annetun asetuksen 30 §:n muuttamisesta
1041/1995
Asetus aikuislukioasetuksen 24 §:n muuttamisesta
1040/1995
Asetus lukioasetuksen 106 §:n muuttamisesta
1039/1995
Asetus peruskouluasetuksen 134 §:n muuttamisesta
1038/1995
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1037/1995
Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
1036/1995
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
1035/1995
Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1034/1995
Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
1033/1995
Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
1032/1995
Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1031/1995
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1030/1995
Laki aikuislukiolain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
1029/1995
Laki lukiolain 47 ja 48 §:n muuttamisesta
1028/1995
Laki peruskoululain 42 ja 74 §:n muuttamisesta
1027/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1026/1995
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta
1025/1995
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta
1024/1995
Laki tekijänoikeuslain 56 a ja 56 b §:n muuttamisesta
1023/1995
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1022/1995
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1021/1995
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 4 ja 4 a §:n muuttamisesta
1020/1995
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1019/1995
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
1018/1995
Laki sähkömarkkinalain 47 §:n muuttamisesta
1017/1995
Laki elintarvikelain 40 §:n muuttamisesta
1016/1995
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1015/1995
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 a §:n muuttamisesta
1014/1995
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 80 §:n muuttamisesta
1013/1995
Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 a §:n muuttamisesta
1012/1995
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
1011/1995
Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
1010/1995
Laki rikoslain muuttamisesta
1009/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1008/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lannoitteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen 3 muuttamisesta
1007/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä
1006/1995
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1005/1995
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1004/1995
Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 13 a §:n muuttamisesta
1003/1995
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 52 ja 53 §:n muuttamisesta
1002/1995
Asetus elokuvien yhteistuotantoa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1001/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.