Säädökset alkuperäisinä: 1995

1100/1995
Sisäasiainministeriön päätös vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
1099/1995
Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1098/1995
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1097/1995
Valtioneuvoston päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n 3 kohdan kumoamisesta
1096/1995
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1095/1995
Asetus Eurooppa-koulun perussäännön ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
1094/1995
Asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1093/1995
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1092/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1091/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1090/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista
1089/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta annetun valtiovarain- ministeriön päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1088/1995
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
1087/1995
Asetus kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimisestä ja tunnuksista annetun asetuksen kumoamisesta
1086/1995
Asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
1085/1995
Asetus Tampereen yliopistosta
1084/1995
Asetus harjoittelukouluasetuksen muuttamisesta
1083/1995
Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1082/1995
Asetus opettajankoulutusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1081/1995
Asetus vartioimisliikelautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1080/1995
Asetus vartioimisliikeasetuksen muuttamisesta
1079/1995
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1078/1995
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1077/1995
Laki vakauslain muuttamisesta
1076/1995
Laki kaivoslain muuttamisesta
1075/1995
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1074/1995
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
1073/1995
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1072/1995
Laki paineastialain muuttamisesta
1071/1995
Laki turvatekniikan keskuksesta
1070/1995
Laki Teknillisestä tarkastuskeskuksesta
1069/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1068/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995-1996 osallistuvista kunnista annetun päätöksen muuttamisesta
1067/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun päätöksen muuttamisesta
1066/1995
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1065/1995
Asetus Turun kauppakorkeakoulusta
1064/1995
Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1063/1995
Asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä M/S Estoniasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1062/1995
Laki rakennuslain muuttamisesta
1061/1995
Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta
1060/1995
Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1059/1995
Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
1058/1995
Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta
1057/1995
Asetus metsä- ja puutalousoppilaitoksista annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
1056/1995
Asetus maatalousalan oppilaitoksista annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
1055/1995
Asetus taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta
1054/1995
Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 51 §:n muuttamisesta
1053/1995
Asetus koti- ja laitostalousoppilaitoksista annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
1052/1995
Asetus merenkulkuoppilaitoksista annetun asetuksen 49 §:n muuttamisesta
1051/1995
Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen 49 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.