Säädökset alkuperäisinä: 1995

1250/1995
Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1249/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1248/1995
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1247/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1246/1995
Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä
1245/1995
Asetus Kyproksen tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1244/1995
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1996
1243/1995
Laki leimaverolain muuttamisesta
1242/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1241/1995
Asetus palkkaturva-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1240/1995
Asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen muuttamisesta
1239/1995
Asetus nimikirja-asetuksen muuttamisesta
1238/1995
Laki kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle
1237/1995
Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1236/1995
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1235/1995
Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1234/1995
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
1233/1995
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
1232/1995
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1231/1995
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1230/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1229/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1228/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen ja Ruotsin välisestä kalastuskiintiön vaihtamisesta
1227/1995
Asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
1226/1995
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1225/1995
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1224/1995
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1223/1995
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen muuttamisesta
1222/1995
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen 1 ja 9 a §:n muuttamisesta
1221/1995
Asetus kriminaalihuoltotyön valtionavusta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1220/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1219/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1218/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoskartoista
1217/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 7 §:n 1 momentin 1 kohdan ja liitteen 1 kumoamisesta
1216/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1215/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
1214/1995
Valtioneuvoston päätös Teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteiden maksuperusteista
1213/1995
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1212/1995
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
1211/1995
Asetus öljylämmityslaitteistoista
1210/1995
Laki sähkölain muuttamisesta
1209/1995
Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista
1208/1995
Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta
1207/1995
Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
1206/1995
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 §:n muuttamisesta
1205/1995
Laki luottoverolain kumoamisesta
1204/1995
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
1203/1995
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
1202/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1201/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.