Säädökset alkuperäisinä: 1995

1350/1995
Asetus mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1349/1995
Asetus eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1348/1995
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1347/1995
Laki vesilain muuttamisesta
1346/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta
1345/1995
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1344/1995
Asetus poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa
1343/1995
Asetus ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain 12 §:n mukaisesta seurannan lakkauttamisesta eräiden valtioiden osalta
1342/1995
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
1341/1995
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1340/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsämarjojen ja -sienten alkutuotevähennyksen poistumista korvaavasta poimintatuesta
1339/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä
1338/1995
Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen
1337/1995
Asetus vuoden 1978 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1336/1995
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1335/1995
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
1334/1995
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
1333/1995
Laki tuloverolain muuttamisesta
1332/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1331/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kananmunista ja muista linnunmunista
1330/1995
Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien yhdysliikenteestä
1329/1995
Valtioneuvoston päätös laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1328/1995
Valtioneuvoston päätös työympäristöstä aluksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 18 §:n muuttamisesta
1327/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lääketieteessä ja eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1326/1995
Asetus sähkölain säännösten soveltamatta jättämisestä terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin
1325/1995
Asetus eräistä marja-, hedelmä- ja kasvisvalmisteista sekä eräistä juomista annetun asetuksen kumoamisesta
1324/1995
Asetus kananmuna-asetuksen kumoamisesta
1323/1995
Asetus voiasetuksen kumoamisesta
1322/1995
Asetus maitojauheesta annetun asetuksen kumoamisesta
1321/1995
Asetus hunajasta annetun asetuksen kumoamisesta
1320/1995
Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta
1319/1995
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
1318/1995
Laki opintotukilain muuttamisesta
1317/1995
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1316/1995
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1315/1995
Valtioneuvoston päätös meijerimaidon viitemäärien vähentämisestä maksettavista korvauksista
1314/1995
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta
1313/1995
Asetus vartioimisliikeasetuksen muuttamisesta
1312/1995
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta
1311/1995
Laki työaikalain muuttamisesta
1310/1995
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
1309/1995
Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1996 ja 1997 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
1308/1995
Laki väestötietolain 18 §:n muuttamisesta
1307/1995
Laki vartioimisliikelain 2 §:n muuttamisesta
1306/1995
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1305/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1304/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkekassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
1303/1995
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1302/1995
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettävän tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta
1301/1995
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettävän tiemerkintöjä käsittelevään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.