Säädökset alkuperäisinä: 1995

1800/1995
Verohallituksen päätös vuonna 1996 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1799/1995
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1996 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1798/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1797/1995
Opetusministeriön päätös museoviraston maksullisista suoritteista
1796/1995
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
1795/1995
Asetus liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1794/1995
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain pysyvästä soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin
1793/1995
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1792/1995
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 14 ja 25 §:n muuttamisesta
1791/1995
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1790/1995
Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1789/1995
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1788/1995
Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta
1787/1995
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1786/1995
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1785/1995
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista
1784/1995
Laki yksityismetsälain 3 ja 18 §:n muuttamisesta
1783/1995
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1782/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1781/1995
Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta
1780/1995
Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta
1779/1995
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 2 §:n kumoamisesta
1778/1995
Eläkesäätiöasetus
1777/1995
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1776/1995
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1775/1995
Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta
1774/1995
Eläkesäätiölaki
1773/1995
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1996
1772/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1771/1995
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1770/1995
Verohallituksen päätös arvonlisäverottomasta matkustajamyynnistä
1769/1995
Verohallituksen päätös verovaraston pitämistä koskevista ehdoista
1768/1995
Asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
1767/1995
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1766/1995
Asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
1765/1995
Asetus Maailman postiliiton perussopimuksen viidennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1764/1995
Asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1763/1995
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1762/1995
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1761/1995
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1760/1995
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta
1759/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta
1758/1995
Asetus moottoriajoneuvoverosta
1757/1995
Verohallituksen päätös kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuuden rajoittamisesta
1756/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä
1755/1995
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista
1754/1995
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta
1753/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1752/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1751/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.