1808/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös vuonna 1996 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) määrännyt:

1  §

Ennakonpidätys toimitetaan ajalla 1.1.― 29.2.1996 maksettavista palkoista, eläkkeistä ja muista ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista joulukuun 31 päivänä 1995 voimassa olleiden tai verotoimiston vuodelle 1996 määräämien pidätysprosenttien mukaan.

Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon vuonna 1995 maksettuja suorituksia ja niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2  §

Maaliskuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 1996 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 1996 vahvistettuja pidätysprosentteja.

Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa 1.3.1996 tai sen jälkeen otetaan huomioon myös ajalla 1.1.―29.2.1996 maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut suoritukset, jos verokortissa olevan määräyksen mukaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti). Laskettaessa ennakonpidätyksen määrää muulloin 1.3.1996 tai sen jälkeen ei oteta huomioon ajalla 1.1.―29.2.1996 maksettuja edellä tarkoitettuja suorituksia eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.