1802/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista, jollei niistä ole muissa laeissa tai asetuksissa erikseen muuta säädetty.

2  §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtion asuntorahasto perii omakustannusarvoon perustuvan kiinteän maksun, ovat:

1) diaaritodistukset ja -otteet 50 markkaa.

3  §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tilaukseen tai toimeksiantoon perustuviamuita suoritteita, jotka valtion asuntorahasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, tilastojen ja vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus,

2) tietojen ja tietovarastojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö,

3) tietokantojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito,

4) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

6) valokopiot ja muut jäljennökset,

7) oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista,

8) valtion asuntorahaston vahvistamat lomakkeet ja

9) valtion asuntorahaston hallitsemien tilojen käyttö.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.