1801/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 4 §:n 4 momentin sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1215/94) ja 30 päivänä marraskuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 64 ja 76 §:n sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1549/95), nojalla

muuttanut 5 päivänä joulukuuta 1995 annetun päätöksen (1442/95) 1 §:n ja

lisännyt 2 §:ään 3 momentin ja 17 §:ään 3 momentin.

1 §

Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

2 §

Tuloverolain (1549/95) 76 §:n 5 kohdassa tarkoitettu asuntoedun arvo on asunnon käypä vuokra, kuitenkin enintään 50 prosenttia 1 momentin mukaisesta pääkaupunkiseudulla sijaitsevan vuonna 1992 tai myöhemmin valmistuneen asunnon luontoisetuarvosta.

17 §

Ulkomailla saatu autoetu kuuluu ikäryhmään C.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sitä sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 1996 ja vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.