1800/1995

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös vuonna 1996 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n, 75 §:n 2 momentin ja 142 §:n nojalla määrännyt:

1 §

Vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 6, 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 13 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

5 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

6 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

7 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

8 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

kulkuneuvo korvauksen enimmäismäärä
auto 184 penniä kilometriltä, jota korotetaan
― 14 penniä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitet-tynä
― 30 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 75 penniä kilometriltä silloin,kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 4 penniä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 4 penniä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 15 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene 198 penniä kilometriltä
moottorikelkka 128 penniä kilometriltä
moottoripyörä 129 penniä kilometriltä
moottoripolkupyörä 75 penniä kilometriltä
muu kulkuneuvo 39 penniä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 4 penniä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 47 penniä kilometriltä.

9 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

10 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

11 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

työmatkan kestoaika päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 68,―
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 150,―
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 68,―
― yli 6 tunnilla 150,―

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

12 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahanenimmäis-määrä
Afganistan 250,―
Alankomaat 340,―
Alankomaiden Antillit 330,―
Albania 240,―
Algeria 190,―
Andorra 240,―
Angola 300,―
Antiqua ja Barbuda 300,―
Arabiemiirikuntien liitto 330,―
Argentiina 370,―
Armenia 200,―
Aruba 200,―
Australia 320,―
Azerbaidzan 250,―
Azorit 175,―
Bahamasaaret 285,―
Bahrain 250,―
Bangladesh 170,―
Barbados 330,―
Belgia 355,―
Belize 260,―
Benin 190,―
Bermuda 310,―
Bhutan 130,―
Bolivia 135,―
Bosnia-Hertsegovina 240,―
Botswana 170,―
Brasilia 280,―
Brunei 250,―
Bulgaria 220,―
Burkina Faso 180,―
Burundi 180,―
Chile 235,―
Costa Rica 215,―
Djibouti 190,―
Dominica 280,―
Dominikaaninen tasavalta 260,―
Ecuador 180,―
Egypti 210,―
El Salvador 210,―
Eritrea 150,―
Espanja 325,―
Etelä-Afrikka 195,―
Etiopia 150,―
Fidzi 200,―
Filippiinit 240,―
Färsaaret 300,―
Gabon 290,―
Gambia 190,―
Georgia 220,―
Ghana 195,―
Grenada 280,―
Grönlanti 250,―
Guadeloupe 280,―
Guatemala 180,―
Guinea 260,―
Guinea-Bissau 175,―
Guyana 190,―
Haiti 230,―
Honduras 155,―
Hongkong 360,―
Indonesia 260,―
Intia 170,―
Irak 260,―
Iran 155,―
Irlanti 305,―
Islanti 360,―
Iso-Britannia 310,―
Israel 310,―
Italia 330,―
Itävalta 355,―
Jamaika 210,―
Japani 520,―
Jemen 250,―
Jordania 220,―
Jugoslavia 250,―
Kambodzha 190,―
Kamerun 210,―
Kanada 250,―
Kanarian saaret 210,―
Kap Verde 170,―
Kazakstan 260,―
Kenia 185,―
Keski Afrikan tasavalta 250,―
Kiina 290,―
Kirgisia 240,―
Kolumbia 210,―
Komorit 220,―
Kongo 260,―
Korean demokraattinen kansantasavalta 220,―
Korean tasavalta 400,―
Kreikka 240,―
Kroatia 270,―
Kuuba 210,―
Kuwait 290,―
Kypros 210,―
Laos 150,―
Latvia 240,―
Lesotho 135,―
Libanon 250,―
Liberia 230,―
Libya 330,―
Liechtenstein 300,―
Liettua 200,―
Luxemburg 355,―
Macao 255,―
Madagaskar 170,―
Madeira 195,―
Makedonia 195,―
Malawi 145,―
Malediivit 120,―
Malesia 235,―
Mali 170,―
Malta 250,―
Marokko 280,―
Martinique 285,―
Mauritania 170,―
Mauritius 200,―
Meksiko 200,―
Mikronesia 180,―
Moldova 200,―
Monaco 340,―
Mongolia 220,―
Mosambik 200,―
Myanmar 195,―
Namibia 170,―
Neitsytsaaret (USA) 195,―
Nepal 170,―
Nicaragua 175,―
Niger 200,―
Nigeria 170,―
Norja 345,―
Norsunluurannikko 300,―
Oman 230,―
Pakistan 145,―
Panama 195,―
Papua ― Uusi Guinea 230,―
Paraquay 170,―
Peru 300,―
Portugali 250,―
Puerto Rico 245,―
Puola 200,―
Qatar 250,―
Ranska 365,―
Romania 200,―
Ruanda 185,―
Ruotsi 320,―
Saksa 330,―
Salomonsaaret 125,―
Sambia 195,―
Samoa 195,―
San Marino 220,―
Sao Tome ja Principe 245,―
Saudi-Arabia 305,―
Senegal 200,―
Seychellit 300,―
Sierra Leone 150,―
Singapore 315,―
Slovakia 200,―
Slovenia 200,―
Somalia 130,―
Sri Lanka 150,―
St. Kitts ja Nevis 280,―
St. Lucia 270,―
St. Vincent ja Grenadiinit 270,―
Sudan 210,―
Surinam 180,―
Sveitsi 370,―
Swazimaa 170,―
Syyria 270,―
Tadzikistan 200,―
Taiwan 280,―
Tansania 150,―
Tanska 340,―
Thaimaa 290,―
Togo 180,―
Tonga 160,―
Trinidad ja Tobago 210,―
Tshekki 230,―
Tunisia 230,―
Turkki 220,―
Turkmenia 300,―
Uganda 180,―
Ukraina 240,―
Unkari 300,―
Uruguay 210,―
Uusi-Seelanti 270,―
Uzbekistan 240,―
Valkovenäjä 160,―
Vanuatu 150,―
Venezuela 255,―
Venäjä 300,―
Vietnam 200,―
Viro 170,―
Yhdysvallat 320,―
Zaire 250,―
Zimbabwe 130,―
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 190,―

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 11 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 11 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa.

13 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 37,50 markkaa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 75,00 markkaa.

14 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

15 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00-07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 25 markkaa.

16 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

17 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sitä sovelletaan vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.